Tel: 08 - 24 81 90
Ärvingevägen 17, Kista
info@macdata.se

Program - Administration - StepOne Integra nxt

Produktbild
StepOne Integra nxt

Komplett helintegrerat ekonomisystem. Finns också för klient-server. Passar både företag som säljer varor och tjänster. Projekt/tid, offert/order,
leveransorder, lager, fakturering, kund-/lev.reskontra, beställning, bokföring. Mycket bra tids- och projektredovisning. Mycket funktioner som underlättar, t ex likviditetsprognos, valuta och makulering. Tilläggsmodul “Frågemotorn” för direktkommunikation med t ex FileMaker eller Internet. Kontakta Montania om Frågemotorn för info och pris.

Konfigurationer

Komplett helintegrerat ekonomisystem, 1-anv 7493 (5995 utan moms) SEK
Komplett helintegrerat ekonomisystem, 2-anv 12493 (9995 utan moms) SEK